CBD olej: v zahraničí povolený a obľúbený, u nás nelegálny. Aké sú jeho účinky?

Domov Výživové doplnky CBD olej: v zahraničí povolený a obľúbený, u nás nelegálny. Aké sú jeho účinky?

Konope (môžeš ho poznať aj pod názvom marihuana 😊) patrí medzi bylinky so zázračným účinkom. Vo väčšine krajín je kvôli psychotropným účinkom zakázané. Vedel si však, že obsahuje zlúčeniny, ktoré sú hojne využívané pri liečbe mnohých ochorení a nemajú psychotropné účinky? Predstavujeme ti kanabidiol – látku, ktorej vďačí za svoje účinky napríklad CBD olej.

CBD olej môžete objednať najbližšie napríklad v Českej republike

Čo je to CBD?

Odhaduje sa, že konope (Cannabis sativa) obsahuje viac ako 200 zlúčenín, z nich najznámejšie sú THC a CBD.

CBD alebo aj kanabidiol je látka, ktorá patrí medzi kanabinoidy – podobne ako THC, no narozdiel od THC nemá psychotropné účinky.

Chemicky sú si obe zlúčeniny veľmi podobné a milovníci marihuany by možno povedali že CBD nešľape. A skutočne – CBD nie je psychoaktívnou látkou, no pravdepodobne má veľa iných pozitívnych účinkov. Spolu s THC patrí k medicínsky využívaným látkam (a THC nielen medicínsky, všakže 😊).

V súčasnosti je kanabidiol skúmaný najmä pre terapeutické využitie v medicíne. Najväčšou výhodou oproti THC je, že nespôsobuje závislosť, no výsledky (aspoň z doterajších výskumov) sa javia ako takmer totožné. Žeby ešte CBD zamiešal karty v medicíne?

Aké má CBD účinky?

Najčastejším dôvodom užívania CBD je bolesť. V preklinických štúdiách bolo užívanie CBD spojené aj s protizápalovými a antioxidačnými účinkami.

Počiatočné štúdie naznačujú pozitívny účinok CBD v nasledujúcich prípadoch:

 • psychotické symptómy
 • úzkosť
 • depresia
 • časté zápaly
 • rakovina
 • kardio-vaskulárne ochorenia
 • neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba)
 • skleróza multiplex
 • chronická bolesť
 • artritída, bolesti kĺbov
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy a migrény
 • posttraumatická stresová porucha

CBD nie je jediným užitočným produktom z konope. Prečítaj si aj náš článok o konopnom proteíne. Aké má v porovnaní s ostatnými rastlinnými proteínmi výhody?

vyrobky z konope

Kto a prečo užívavCBD?

Na univerzite v San Diegu prebehol výskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2400 účastníkov – užívateľov CBD. Najpočetnejšie zastúpenie mala veková skupina 55 – 74 rokov. Účastníci boli cca pol na pol ženy a muži a boli zo všetkých štátov USA.

Až 55 % zúčastnených pravidelne užívalo výrobky z konope, 44 % priznalo nepravidelné užívanie. Čo sa týka konkrétne CBD, medicínsku indikáciu uviedlo 61 % opýtaných. Vo zvyšných prípadoch išlo o celkové zdravie a „well-being“.  Široký pojem a dá sa tam schovať naozaj všetko 😊.

Je CBD účinný?

Kvôli širokému záberu užívania CBD (veľa rôznych diagnóz) je jednoznačné stanovenie jeho účinnosti trochu zložitejšie.

Účinok CBD je podobný lieku haloperidol, ktorý sa typicky používa pri liečbach ochorení, ktoré ovplyvňujú myslenie, pocity a správanie. Patrí do skupiny neuroleptík a zaujímavosťou je, že sa používa aj pri liečbe nekontrolovateľného štikútania 😊.

U nás sa CBD používa pri liečbe sklerózy multiplex, v ostatných štátoch sa jeho užívanie overilo aj na iné choroby.

Užívatelia, ktorí brali CBD z medicínskeho dôvodu, uviedli vo viac ako tretine prípadov, že CBD pomáha ich medicínskemu problému aj „samo osebe“ . Iba 4 % užívateľov uviedli, že CBD veľmi nezaberá.

Užívatelia CBD uvádzali, že CBD funguje veľmi dobre alebo dobre najčastejšie pri chronickej bolesti, artritíde, bolesti kĺbov a úzkosti (1).

Aj napriek tomu však ale z jednej či niekoľko pár štúdií nie je možné vysloviť jednoznačný záver. Aj stanovisko WHO hovorí, že je potrebný ďalší výskum, zároveň však nie je známe, že by užívanie CBD bolo nebezpečné.

Je užívanie CBD na Slovensku legálne?

Podľa Zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z roku 1998 je u nás CBD zakázaný. CBD je podľa neho zaradený medzi psychotropnými látkami. Tak prečo o ňom píšeme?

Užívanie CBD sa postupne dostalo aj na slovenské územie. V poslednej dobe si získava čoraz viac obľúbencov, pričom v zahraničí sú jeho užívanie aj distribúcia povolené. Už kúsok za hranicami sa k CBD výrobkom dostanete úplne legálne: napríklad v Česku, Rakúsku, Poľsku – a všetkých ostatných krajinách Európskej únie.cbd olej

Prečo je u nás CBD a CBD olej zakázaný? Je jeho užívanie nebezpečné?

Nuž, zdá sa, že nie. Aspoň tak hovorí WHO. Politici na Slovensku majú očividne iný názor.

Medzi psychotropnými látkami sa CBD objavil až v roku 2011 na základe Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

V novembri 2017 zasadal odborný výbor WHO pre drogové závislosti a odporučil všetkým krajinám, aby vyňali CBD zo zoznamu zakázaných látok. Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie konštatovali, že kanabidiol vo svojom prirodzenom „čistom“ stave nemá potenciál na zneužitie, nie je návykový a ani nebezpečný.

Na toto sme na Slovensku tiež reagovali – alebo sme aspoň chceli. Vláda predložila novelu zákona, v ktorej už CBD na zozname zakázaných látok nefigurovalo. Bohužiaľ, nepochodili…

Ak si chceš kúpiť produkty s CBD napríklad z českého e-shopu, nepochodíš. Kvôli legislatíve na Slovensko takýto tovar odoslať nemôžu.

Bezpečnosť CBD produktov

Poďme sa na chvíľu preorientovať na český trh, keďže u nás sa výrobky s CBD kúpiť nedajú. CBD výrobky spadajú u našich českých susedov pod legislatívu doplnkov stravy. Každý predávaný produkt by mal mať certifikát bezpečnosti. Vydáva ho Státní zdravotní a potravinářská inspekce (SZPI).cbd olej konopne vyrobky

Všetky produkty by sa mali odvolávať na dávkovanie Euurópskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), obsah THC je takisto starostlivo sledovaný.

Je CBD olej liek?

V niektorých krajinách sú výrobky obsahujúce CBD považované za lieky – napríklad v Austrálii, Kanade, Švajčiarsku či USA.

Vo Fitlande síce nie sme lekári, ale na tomto mieste aspoň uvedieme stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie:

„WHO neodporúča kanabidiol na lekárske použitie.“

Prečo? Počiatočné dôkazy zo štúdií na zvieratách a ľuďoch síce naznačujú, že CBD môže byť užitočné pri liečbe rôznych zdravotných ťažkostí (napríklad epilepsia), no pre vyslovenie jednoznačného záveru v súčasnosti nie je dostatok dôkazov.

Aj napriek tomu však sú známe lieky, u ktorých si mnoho pacientov pochvaľuje ich pozitívne účinky. Najznámejším na Slovensku je liek Sativex, ktorý je najčastejšie indikovaný pri svalových kŕčoch napríklad v prípade sklerózy multiplex.

Je však drahý, ťažko sa k nemu dostať a poisťovňa (aspoň z toho, čo sa nám podarilo zistiť) prepláca iba zanedbateľné percentá z ceny.

Ako sa CBD užíva?

Najpopulárnejšou formou užívania CBD je subliguálne – pod jazyk. Nasledujú spreje / aerosóly, pilulky, fajčenie, rôzne kvapky či tinktúry.

Pri užívaní sa oplatí hľadieť aj na vstrebateľnosť a využiteľnosť tej-ktorej podávanej formy.

V už spomínanom výskume zo San Diega uviedlo 2200 užívateľov až 4350 spôsobov užívania, čo je v priemere viac ako 2 rôzne metódy na užívateľa. Nie je to ale úplne tak, lebo polovica uviedla, že CBD užíva iba v jednej forme. Tí, ktorí užívali CBD iba v jednej forme, tak častejšie robili z medicínskeho dôvodu. Ľudia, ktorí využívali viac foriem (eperimentovali? 😊), užívali CBD z dôvodu well-being.

Aké sú vedľajšie účinky CBD?

Ako to už býva – ak znie niečo až priveľmi dobre na to, aby to bola pravda, pravda to asi nebude. Niečo podobné platí aj v prípade CBD: minimálne v oblasti vedľajších účinkov. V porovnaní s ostatnými doplnkami výživy je to pomerne veľké množstvo, ak sa naň pozrieme ako na liek, je to asi v rámci normy (ale nie sme lekári a hovorí z nás iba skúsenosť z čítania príbalových letáčikov 😊).

Medzi päť najčastejšie uvádzaných vedľajších účinkov patrí:

 • sucho v ústach
 • eufória
 • zvýšený hlad alebo znížený apetít (existujú štúdie, ktoré uvádzajú obe možnosti)
 • začervenané oči
 • únava
 • sedatívny efekt

Je zaujímavé spomenúť, že v prípade užívania kvôli medicínskemu problému uvádzali užívatelia vedľajšie účinky v menšej miere. To môže byť náhoda, ale svoju úlohu môže zohrávať aj striedmejšie užívanie (ktoré väčšinou na odporúčanie lekára očakávame), užívanie iba jednej formy…

Zaujímavé je aj, že vedľajšie účinky uvádzali aj ľudia, ktorí CBD užívali iba občas. Takisto existujú výskumy, ktoré neuvádzajú žiadne vedľajšie účinky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že druh, frekvencia aj typ nežiaducich účinkov je do istej miery individuálny a vyžaduje si ešte veľa skúmania.

Chronické užívanie CBD počas jedného mesiaca (v dávke od 100 do 400 mg) neviedlo u zdravých ľudí k žiadnym neurologickým, psychiatrickým alebo klinickým zmenám (3).cbd olej konope

CBD olej pri liečbe schizofrénie

V roku 2012 bola vykonaná klinická štúdia so 42 pacientami trpiacimi schizofréniou. Po dobu 4 týždňoch užívali denne 800 mg CBD alebo amilsulpridu (liek štandardne používaný pri liečbe schizofrénie).

Výsledok? Zlepšenie v oboch prípadoch veľmi podobné, no skupina s CBD zaznamenala menej vedľajších účinkov (4).

CBD olej ako obľúbená forma CBD

Medzi najčastejšie formy užívania CBD patrí CBD olej, resp. konopný olej s CBD. Ide o kanabidiol, ktorý je rozpustený v čistom konopnom oleji.

Nie je CBD olej ako CBD olej. Pri kúpe sa treba pozerať hlavne na koncentráciu kanabidiolu, ktorá určuje, ako „silný“ výsledný produkt je. Podľa toho sa zvyčajne upravuje dávkovanie, aj keď väčšina výrobcov sa zhoduje, že to je aj v závislosti od cieľa individuálne.

CBD olej obsahuje najčastejšie 1 – 10 % CBD. Okrem toho obsahuje aj ostatné látky nachádzajúce sa v konope, no väčšinou ide iba o stopové množstvá (napr. CBC, CBGA, CBG a CBDA). CBD olej takisto obsahuje určité množstvo THC – menej ako 0,5 %.

CBD olej sa väčšinou aplikuje pod jazyk, kde sa nechá cca minútu vstrebať, potom sa prehltne. Na výber máte z rôznych foriem aplikácie: od sprejov, kvapiek až po tobolky (tabletky) či hotové potraviny (napríklad čaje s CBD, maslo…).

Konopný olej a CBD olej nie je to isté!

Dnes nájdeš množstvo výrobkov z konope, nemôžeme ich však paušálne tvrdiť, že ide o výrobky s CBD. Výrobcovia si na toto dávajú pozor, ber skôr tento odsek iba ako dobre mienenú radu, aby si si na Slovensku nekúpil konopnú mastičku v domnení, že máš doma CBD konopnú bombu na liečenie všetkého 😊.

Aké majú ľudia skúsenosti s CBD?

Maroš: „Keď mojej mame diagnostikovali rakovinu, bol som rozhodnutý pomôcť jej najviac, ako pôjde. Počul som o CBD a rozhodol som sa to vyskúšať. Výrobky som zohnal v zahraničí, kde je CBD už roky legálne a osvedčené. Videl som, ako mama po chemoterapii trpí, tak som si povedal, že to skúsime. Zadovážil som jej CBD kvapky – a hneď po prvej chemoške s nimi boli vedľajšie príznaky minimálne, povedal by som, že skoro nulové. Konope je dar a všetko to závisí od toho, ako ho ľudia využívajú.“

Lukáš: „Mám stresujúce povolanie a mával som veľmi zlý spánok. Budil som sa polámaný a vôbec som sa nevyspal. Kamarát mi poradil, že v Česku je legálna vecička – CBD olej, ktorý on používa ako „všeliek“. Tak som skúsil a neľutujem.“

Vedel si, že….?

V roku 2016 boli v USA predané produkty s obsahom CBD v hodnote 170 miliónov dolárov. Predpokladá sa, že v roku 2021 presiahnu zisky miliardu.

Referencie:

1 CORROON, Jamie; PHILLIPS, Joy A. A cross-sectional study of cannabidiol users. Cannabis and cannabinoid research, 2018, 3.1: 152-161.

2 ZUARDI, Antonio Waldo, et al. A critical review of the antipsychotic effects of cannabidiol: 30 years of a translational investigation. Curr Pharm Des, 2012, 18.32: 5131-5140.

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/haloperidol-richter-272602.html

3 CUNHA, Jomar M., et al. Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients. Pharmacology, 1980, 21.3: 175-185.

4 LEWEKE, F. M., et al. Cannabidiol forbedrer anandamid signalering og lindrer psykotiske symptomer på skizofreni. Oversat. Psykiatri, 2012, 2: E94.

 

Napísať odpoveď

Please enter your comment!
Please enter your name here

Erika
Masérka, mama, športovkyňa. Vyštudovala Regeneráciu a výživu v športe, momentálne študuje kondičné trénerstvo na Masarykovej univerzite. Venuje sa silovému tréningu a súťaží v klasickom silovom trojboji. Verí, že zdravá strava a pohyb dokážu robiť zázraky s telom aj dušou 🙂

E-BOOK

 

ZADARMO!

40 nadupaných strán o výžive, podložených vedeckými štúdiami.

Stačí zadať e-mail

a stiahnuť e-book úplne zadarmo!

Šup šup, na čo čakáš?

ĎAKUJEME!

Skontroluj si email.